กลับไปหน้าหลัก
ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร

 

 

1. เลือก สมัครโควตาปีการศึกษา 2557

 

 

2. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง

 

 

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาอ่านข้อตกลงและทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ "ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงดังกล่าว"
4. เลือก "ส่งข้อมูลการสมัคร" ถ้าผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนจะมีหน้าต่างแสดงข้อความว่า "การกรอกใบสมัครสมบูรณ์แบบ" ให้กด ตกลง หรือ OK

 

 

5. ในหน้าต่างยืนยันการสมัคร ให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครัง ถ้าข้อมูลถูกต้องให้ทำการยืนยันโดยการกด ยืนยันการสมัคร
6. ให้ผู้สมัครกด ดาวน์โหลดใบสมัคร
7. เมื่อกด ดาวน์โหลดใบสมัคร เว็บจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาดังรูป ให้ผู้สมัครเลือก Save หรือ พิมพ์ใบสมัคร เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบและรับรอง เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัคร